Срещи с бизнеса - Банка ДСК

На 13 декември се проведе третата от поредицата „Срещи с бизнеса“. Този път в „Младежки център Пловдив“ гостуваха представители на финансовата система от „Банка ДСК”.
 
Ученици и студенти се запознаха с основните дейности, продукти и стратегии на банката. Акцент бе поставен върху стажантската програма и възможностите, които предоставя финансовата институция за личностно и кариерно развитие. Коментира се процедурата за започване на работа, предимствата, които се вземат предвид при разглеждането на едно CV.
 
Младежите зададоха поредица от въпроси, свързани с изискваните знания и умения за отделните позиции, личните истории на представителите на банката, съвети за управление на личния бюджет, същност и значение на различни банкови продукти, профил на банковия служител. Дискусията премина и към темата за възможностите за инвестиране в банката, спестяването и инфлацията в съвременните условия на криза, сигурността на банковите продукти.
 
Следващите срещи на поредицата ще продължат да се провеждат и през новата 2023 година.
 
Поредицата се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.