Срещи с бизнеса - Biopharma Laboratories

По време на априлското издание на „Срещи с бизнеса“ група ученици и студенти посетиха компанията Biopharma Laboratories, производител на козметични продукти. Беше представен процесът по създаване на един продукт от момента на възникването на идеята през пазарното проучване до създаването и рекламирането му. Бяха споделени добри практики и стратегии в процеса на доставка на основни материали, на намиране на клиенти на компанията и осъществяване на ефективна комуникация с тях.
 
Участниците посетиха производствения цех и лабораториите. Заедно с това по групи работиха върху реален казус, свързан със сключването на сделка за продажбата на навлизащ продукт на пазара. Всеки в екипа имаше роля: технолог, маркетолог или мениджър. Решенията на казусите бяха представени пред мениджъра на компанията.
В края на срещата всеки имаше възможността да проведе интервю за реални работни позиции в компанията, както и да получи информация за предстоящи стажантски програми.
 
Дейността „Среща с бизнеса“ се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.