Срещи с бизнеса - декември

Искате да се срещнете с опитни професионалисти от бизнеса?
Чудите се в какво се корени успехът на една компания?
Любопитно Ви е да чуете личните истории на успели личности?
Или искате просто да създадете контакти и възможности за кариерно ориентиране и развитие?
… То изобщо не се колебайте!

ОП „Младежки център Пловдив“ продължава поредицата Срещи с бизнеси в град Пловдив и региона, отреждащи мястото му на водещо икономическо пространство в страната, а и в Европа!

Срещите са с цел:
- осъществяване на пряк контакт между младите хора и бизнеса;
- онагледяване на натрупаните знания и умения с реален пример за успешен бизнес;
- представяне на иновативни решения, продукти и стратегии на фирмата;
- запознаване с възможностите за бъдеща реализация на един млад човек;
- младежите да формират своя представа за финансовия сектор, в който се развива компанията, както и да получат информация за стажантски програми и обявени работни позиции.

Дейността се явява продължение на проведените неформални обучения на участниците в Клуба на икономиста и Клуба на предприемача. След като придобиха знания и умения в сферата на икономиката и финансите, младежите са готови да проследят практически отделните процеси през призмата на реалната бизнес среда.

Третата компания, с която ще се срещнат младежите, е представител на финансовата система – Банка ДСК – тя е част от OTP Group — най-големият доставчик на финансови услуги в Унгария и регионален лидер в Централна и Източна Европа. Дългогодишен лидер в банкирането на дребно, Банка ДСК затвърждава водещата си позиция в банковото обслужване както на граждани, така и на предприятия, и е банката с най-много клиенти в България. Стратегически приоритет е да осигури отлично клиентско преживяване, като предоставя иновативни решения според нуждите на своите над 2,5 милиона клиенти. Но това няма да е възможно без силен екип, затова най-ценният актив остават хората, които работят в нея. Банката инвестира активно в развитието на техните таланти и експертиза, защото именно екипът определя успеха на финансовата институция със слоган „Банка като хората“.

Очакваме Ви на 13 декември (вторник) от 16:00 ч. в сградата на ОП „Младежки център Пловдив“.

Събитието е насочено към младежи на възраст 15-29 г. от град Пловдив и региона, които могат да се включат чрез попълване на регистрационната форма тук:
https://forms.gle/pDvKBg3io467z2aZA
 
Срещите с бизнеса се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. 
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.