Срещи с бизнеса EVN България

Втората от поредицата „Срещи с бизнеса“ е вече факт!
 
На 8 ноември ни гостуваха представители на една от водещите компании в Пловдивски икономически регион – EVN България. Ученици и студенти се запознаха с личните им истории, пример за успешна реализация и кариерно развитие. Акцент бе поставен върху изграждането на сигурна и предразполагаща корпоративна среда, даваща възможности за лични инициативи под формата на доброволчески акции – напр. представената от тях програма „EVN за България“.
 
Дискусията премина и към темата за развитието и стратегията на компанията по отношение на алтернативните източници на енергия и проектите, които разработва в тази посока. Участниците бяха информирани и за лятната им стажантска програма, която се явява път към установяване на постоянни работни места за голяма част от младежите стажанти. Инженери, техници, компютърни специалисти, финансисти и юристи – разнородни по професионално направление длъжности се явяват стартова позиция в кариерата на младите хора точно в EVN.
 
Следващата среща с бизнеса ще се състои през месец декември с „Банка ДСК“.
 
Дейността се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.