Срещи с бизнеса - февруари 2023

Искате да се срещнете с опитни професионалисти от бизнеса?
Чудите се в какво се корени успехът на една компания?
Любопитно Ви е да чуете личните истории на успели личности?
Или искате просто да създадете контакти и възможности за кариерно ориентиране и развитие?
… То изобщо не се колебайте!
 
ОП "Младежки център Пловдив" продължава поредицата срещи с бизнеси в град Пловдив и региона, отреждащи мястото му на водещо икономическо пространство в страната, а и в Европа!
 
Срещите са с цел:
- осъществяване на пряк контакт между младите хора и бизнеса;
- онагледяване на натрупаните знания и умения с реален пример за успешен бизнес;
- представяне на иновативни решения, продукти и стратегии на фирмата;
- запознаване с възможностите за бъдеща реализация на един млад човек;
- младежите да формират своя представа за отделния икономически сектор, в който се развива компанията, както и да получат информация за стажантски програми и обявени работни позиции.
 
Дейността се явява продължение на проведените неформални обучения на участниците в Клуба на икономиста и Клуба на предприемача. След като придобиха знания и умения в сферата на икономиката и финансите, младежите са готови да проследят практически отделните процеси през призмата на реалната бизнес среда. Заедно с това в срещите могат да се включат всички заинтересовани лица.
 
Четвъртият бизнес, с който ще се срещнат младежите, е ТЕД-БЕД – един от световните производители на качествен сън. Техните продукти – матраци, легла, топ матраци и аксесоари за спалнята, са еталон за високо качество, комфорт и домашен уют. Зад тези характеристики стоят хората на ТЕД – професионалисти и експерти, които всеки ден влагат своите идеи, усилия и любов в създаването на все по-добри продукти.

ТЕД е семейна фирма от самото си създаване. Не само защото е основана от едно българско семейство, а и защото служителите им работят задружно, подкрепят се и намират решения заедно. Хората на ТЕД са пулсът на компанията, движещата сила в постоянното развитие на всеки работник.
 
По време на дейността чрез методите на неформалното образование ще бъдат представени:
- ТЕД Кепитал;
- ТЕД БЕД;
- основни продукти, технологии, материали;
- устойчиво развитие;
- възможности за изграждане на кариера.
 
Очакваме Ви на 25 февруари (събота) от 14:00 ч. в сградата на ОП „Младежки център Пловдив“.
Събитието е насочено към младежи на възраст 15-29 г. от град Пловдив и региона, които могат да се включат чрез попълване на регистрационната форма тук: https://docs.google.com/…/18xUbYEJgaa5ss0rP9gh…/edit…
 
Срещите с бизнеса се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.