Срещи с бизнеса - юни 2023

Искате да се срещнете с опитни професионалисти от бизнеса?
Чудите се в какво се корени успехът на една компания?
Любопитно Ви е да чуете личните истории на успели личности?
Или искате просто да създадете контакти и възможности за кариерно ориентиране и развитие?
 … То изобщо не се колебайте!
 
ОП „Младежки център Пловдив“ продължава поредицата срещи с бизнеси в град Пловдив и региона, отреждащи мястото му на водещо икономическо пространство в страната, а и в Европа!
 
Срещите са с цел:
- осъществяване на пряк контакт между младите хора и бизнеса;
- онагледяване на натрупаните знания и умения с реален пример за успешен бизнес;
- представяне на иновативни решения, продукти и стратегии на фирмата;
- запознаване с възможностите за бъдеща реализация на един млад човек;
- младежите да формират своя представа за отделния икономически сектор, в който се развива компанията, както и да получат информация за стажантски програми и обявени работни позиции.
 
Дейността се явява продължение на проведените неформални обучения на участниците в Клуба на икономиста и Клуба на предприемача. След като придобиха знания и умения в сферата на икономиката и финансите, младежите са готови да проследят практически отделните процеси през призмата на реалната бизнес среда. Заедно с това в срещите могат да се включат всички заинтересовани лица.
 
Тракия икономическа зона е верен партньор на чуждестранни и местни инвеститори в процеса на създаване на нов или разширяване на съществуващ бизнес. Създадена официално през 2013 година, Тракия икономическа зона (ТИЗ) е успешен пример за колаборация между „СИЕНИТ ХОЛДИНГ“ АД, техни партньори от Италия и Израел, както и една от най-значимите индустриални фирми в България – „КЦМ 2000“ АД.
 
„Сиенит холдинг” АД е една от големите български фирми в сферата на строителството и инвестициите. Дружеството има богат и дългогодишен опит в изграждането на мащабни промишлени, логистични, инфраструктурни, енергийни и търговски обекти, както и на множество ваканционни и жилищни обекти.
Транспортът до компанията и обратно е осигурен. Час и място на заминаване: 15:15 ч. от паркинга на Младежкия център.

Очакваме всички младежи на възраст 15-29 г. от град Пловдив и региона, които желаят да се включат. Необходима е единствено предварителна регистрация тук: https://forms.gle/E5dDBmRJAHjprGhe6
 
Срещите с бизнеса се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.