Срещи с бизнеса - ноември 2022

Искате да се срещнете с опитни професионалисти от бизнеса❓
Чудите се в какво се корени успехът на една компания❓
Любопитно Ви е да чуете личните истории на успели личности❓
Или искате просто да създадете контакти и възможности за кариерно ориентиране и развитие❓
… То изобщо не се колебайте❗
ОП "Младежки център Пловдив" продължава поредицата срещи с бизнеси в град Пловдив и региона, отреждащи мястото му на водещо икономическо пространство в страната, а и в Европа! 🏗
💡 Срещите са с цел:
- осъществяване на пряк контакт между младите хора и бизнеса;
- онагледяване на натрупаните знания и умения с реален пример за успешен бизнес;
- представяне на иновативни решения, продукти и стратегии на фирмата;
- запознаване с възможностите за бъдеща реализация на един млад човек;
- младежите да формират своя представа за отделния икономически сектор, в който се развива компанията, както и да получат информация за стажантски програми и обявени работни позиции.
🔎 Дейността се явява продължение на проведените неформални обучения на участниците в Клуба на икономиста и Клуба на предприемача. След като придобиха знания и умения в сферата на икономиката и финансите, младежите са готови да проследят практически отделните процеси през призмата на реалната бизнес среда.
💸 Вторият бизнес, с който ще се срещнат младежите, е EVN България – част от голямото семейство на австрийския концерн EVN. Компанията присъства на българския пазар от началото на 2005 г. На територията на България развива дейност в областите: разпределение и продажба на електрическа енергия, топлоснабдяване за град Пловдив, търговия с енергия и въглеродни емисии в страната и Югоизточна Европа, както и развитие на проекти в сферата на възобновяемите източници. При тях своето място и успешна реализация откриват експерти от разнородни области като електро- и топло­инженери, електромонтьори и техници, финансисти, юристи, еколози, експерти по продажби и продуктов мениджмънт.
📌 По време на дейността ще бъдат представени следните теми през призмата на лични истории:
- разнообразието от хора, професии, възрасти и профили, намиращи реализация в компанията;
- възможността за лична инициатива в корпоративна среда;
- планиране и организиране на доброволчески акции в програмата „EVN за България“;
- как да управляваме своето развитие – професионално и личностно;
- информация за лятната стажантска програма „Младежи с бъдеще“.
📢 Очакваме Ви на 8 ноември (вторник) от 16:00 ч. в сградата на ОП „Младежки център Пловдив“.
Събитието е насочено към младежи на възраст 15-29 г. от град Пловдив и региона, които могат да се включат чрез попълване на регистрационната форма тук: https://forms.gle/UsZ9vnoueEiWRVhz5
Срещите с бизнеса се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.