Срещи с бизнеса Schneider Electric

На 11 и 12 октомври се проведе първата от поредицата „Срещи с бизнеса“, в която младежи осъществяват пряк контакт с някоя от големите компании в гр. Пловдив и региона. Стартирахме с технологичния гигант Schneider Electric – новатор в процесите на автоматизация и генериране на иновативни и ефективни решения за дома, индустрията и живота. Посетената „Умна фабрика“ е първата по рода си построена в Югоизточна Европа.
 
Две групи ученици и студенти на възраст 13-29 г., бяха запознати с визията, мисията и целите на компанията, заедно с позиционирането й на европейския и световния пазар. Представиха се възможностите за стажантски програми и кариерно развитие, както и начините за кандидатстване на работни позиции не само в България, но и в чужбина. Бяха дадени примери за изграждане на успешна кариера и реализиране в отделни професионални области на екипа.
Втората част от срещите протече в демонстрационната зала на предприятието, в която участниците се запознаха с етапите и принципите при създаването на „умни технологии“.
Последва обиколка в производствения цех, в който се младежите проследиха ролята на отделните машини и работници в целия процес, като стартираха обиколката от мястото на получаване на суровини и материали и завършиха с готовия произведен продукт.
 
Благодарим за активното участие на ученици и учители от Професионалната гимназия по битова техника, провели своите практически часове по време на организираните срещи!
Благодарим на домакините за приемането, топлото посрещане и изключителния професионализъм!
Очаквайте срещите и с други водещи компании в града и през следващите месеци!
 
Поредицата „Срещи с бизнеса“ се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.