Срещи с бизнеса - ТЕД-БЕД

През месец февруари се проведе поредната част от поредицата „Срещи с бизнеса“. Компанията, чиито представители гостуваха в ОП „Младежки център Пловдив“, е един от световните производители на качествен сън - TED BG.
 
Студенти и ученици се запознаха с дейността на ТЕД:
  • цели и стратегии, които прилага;
  • продукти, които произвежда;
  • исторически преглед на развитието на семейната компания;
  • позициониране на картата на света;
  • корпоративна среда;
  • възможности за развитие на персонала.
 
Беше представена свободна работна позиция, както и информация за участие в потенциални стажантски програми и кампании. И този път младежите отправиха своите въпроси към представителите на бизнеса и дискутираха всяка тема, представляваща интерес за тях.
 
Срещите с бизнеса продължават и през следващите месеци, като се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.