Срещи с бизнеса Тракия икономическа зона и Сиенит Холдинг

Тракия икономическа зона и Сиенит Холдинг бяха следващите спирки на „Срещи с бизнеса“. Тракия икономическа зона стартира като бранд официално през 2013 г. и е успешен проект на Сиенит Холдинг АД и техни партньори.
 
Младежите посетиха офиса на фирмата, където се запознаха със същността на индустриалните зони и ролята им в икономическото развитие. Представи се пазара на недвижими имоти и международния характер на бизнеса с индустриални имоти. Обсъдиха се актуални икономически въпроси в страната и бъдещите тенденции в бизнеса. Научиха каква е икономическата среда в Пловдив и региона и характеристиките ѝ като инвестиционна дестинация, която привлича множество чуждестранни инвеститори.
 
Дейността „Среща с бизнеса“ се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.