Старт на "Клуб на предприемача"

През месец февруари Николай Николов (медиатор) и Огнян Григоров (младежки работник) проведоха 1 -вата среща на младежите, готови да превръщат своите идеи в успешни проекти, да опознават света на бизнеса и предприемачеството, да се срещат с успешни и работещи малки и средни предприятия.
Оттук нататък за Клуба предстоят поредица от дейности, свързани с опознаване на икономическото развитие в региона и страната, проследяване на предприемаческия процес, съставяне на бизнес планове и какво ли още не, пречупено през призмата на неформалното. 
 
Регистрационната форма за участие в Клуба е отворена и очаква своите нови членове:
 
Срещите на Клуба се реализират като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.