Старт на литературно творческо ателие "Аберация"

На 29 октомври дадохме старт на Литературно творческо ателие „Аберация“. Участниците се включиха в дейности, целящи изграждане на доверие помежду им и свободно изразяване на мнение и емоции. Проведоха се дискусии за любими автори и жанрове книги, предпочитани литературни родове, както и за личната мотивация на младежите да развият творческото си писане.
Освен това се изпълниха и няколко активности, които бяха насочени към разчупване на стереотипната рамка, освобождаване на въображението, насърчаване на колективната работа и изграждане на усещане за спокойна и сигурна среда за споделяне.
Предстоят още много творчески срещи на Литературното творческо ателие „Аберация“, които ще се проведат в следващите месеци.
 
Творческото ателие се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.