Старт на обучителна пограма "Млад стажант 3: Младите (въз)Действат"

Краят на месец октомври постави началото на третото издание на обучителната програма „Млад стажант 3: Младите (въз)действат“ и третата група стажанти в ОП „Младежки център Пловдив“. В рамките на следващите три месеца те ще преминат през поредица от обучения, посветени на въздействието на младия човек върху заобикалящата го среда и търсенето на решения за различни общностни проблеми.

Младежите дадоха повече от 15 идеи за промяна в заобикалящата ги среда, които обобщиха в 4 групи. Дискриминацията, насилието, замърсяването на околната среда и  влошената градска среда формираха 4 работни групи, в които стажантите генерираха причини, последствия и евентуални решения. Те анализираха избрано решение, с което установиха възможностите и заплахите, силните и слабите му страни. Заедно с това взеха участие в игри за опознаване, с които бе стартиран процесът по сплотяване на групата.

Занятията от програмата се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.