Старт на подготовката за Международен младежки фестивал 2022 г.

Старт на подготовката за Международен младежки фестивал 2022 г. в Младежки център Пловдив.
 
На 24 март се проведе организационна среща с доброволци, които ще участват в организацията и планирането на събитието, ще предадат своя младежки привкус и ще творят чудеса. Тук те ще приложат наученото за младежката работа и неформално образование на практика и ще се докоснат до тяхната магия.
 
Основен елемент от фестивала ще бъде изложението на местни, национални и международни организации, работещи със и за младежи, които ще имат възможността да презентират своята дейност пред посетителите. Освен това ще могат да обменят опит и добри практики помежду си. По време на фестивала ще се проведат и неформални обучителни сесии по актуални теми.
 
Ако и вие искате да представите своята организация, но все още не сте се регистрирали, може да го направите, като попълните регистрационната форма за участие: https://docs.google.com/…/1MqeZNk3Lo6iBtbeXa5OXfXqzaAV…/edit
 
Събитието се реализира по проект "Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие" по програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.