Стартиране на програма „Млад стажант“

В изпълнение на проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“, стартирахме обучителната програма „Млад стажант“. В нея се включиха 15 младежи от град Пловдив и региона. Целта на програмата е овластяване и приемственост в младежката работа. Нашите стажанти ще преминат през различни обучения и ще се подготвят да подкрепят дейностите по проекта чрез пряко участие в реализирането им.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.