Тема „Същност и значение на спестяването и инвестирането“ в обучителна програма „Млад икономист“2

Сериозните икономически термини „спестяване“ и „инвестиране“ бяха представени на достъпен и разбираем език чрез включването на неформални методи. Младите хора, които участват в обучителната програма научиха, че тези два термина са свързани и последователни процеса и са ключ към по-бързото сбъдване на поставените цели и мечти.

В дейностите по програмата винаги има включена и практическа задача – този път това бе изготвянето на собствен „портфейл“. След което участниците представиха резултатите от упражнението и споделиха какво са включили в него.

Обучителната програма „Млад икономист“ е част от дейността „Умения на младите хора в новото време“, която се изпълнява по проект „Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие“, реализиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.