Трета среща от младежка инициатива „Месец на народните танци“

Третата среща от младежка инициатива „Месец на народните танци“ към "Младежки център Пловдив" се проведе на 21 март. 
С всяка изминала среща броят на участниците в инициативата расте. Този факт се превръща в основно доказателство, че българският младежки дух е буден. Похвален за всички участници е броят на научените и отлично усвоени хора за този кратък период от време, а именно - Право хоро, Право тракийско хоро, Сворнато хоро, Ширто и Добруджанска ръка. Постоянството гарантира успех. 
 
С нетърпение очакваме следващата ни танцова среща, която ще се проведе на днес - 28 март от 19:00 ч. в зала „Метеора“ в Младежки център Пловдив
 
Младежките инициативи се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.