Трето занятие от програмата "Млад стажант 3: Младите (въз)Действат"

Изкуството и екологията бяха водещите теми по време на третото занятие от обучителната програма „Млад стажант 3: Младите (въз)действат“.

Участниците отново работеха по общностните си проблеми, като този път създадоха обща история, свързана с тях. По този начин, чрез своето въображение, те се опитаха да намерят решения на поставения проблем. Заедно с това изчислиха своя екологичен отпечатък в природата, отговаряйки на въпроси, отнасящи се до тяхното ежедневие. Занятието представи друга гледна точка на стажантите, през която да надградят своя анализ и оценка на дългосрочната си работа6.

Занятията от програмата се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.