Двудневно обучение за разгръщане на лидерския потенциал и общуването с околните

Обучителят Геника Байчева подготви широк спектър от разнообразни и интересни дейности, в които се включиха участниците от програма „Млад стажант“ и представители на Консултативния съвет, заедно с младежките работници на ОП „Младежки център Пловдив“.

Кои са суперсилите, които притежаваме в общуването си с околните? Как да открием лидера в себе си? Как да разгърнем социалния и лидерския си потенциал? Това бяха една малка част от въпросите, на които си отговориха младежите по време на двете целодневни обучения. Те се състояха сред красотата на Образователната биоградинка на центъра и предизвикаха много положителни емоции и усмивки сред младите хора.

Дейностите са част от изпълнение на проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ е реализиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.