Вечери на настолните игри - 13 януари

Точно на Петък 13-ти премина поредното издание на Вечери на настолните игри. Участниците отново имаха възможност по един различен начин да развият своите умения.
В това издание на ежемесечното ни събитие те избраха две игри, с които докато се забавляваха, те подобриха своите работа в екип, вербална и невербална комуникация, креативност и др.
 
Вечери на настолните игри се реализира като част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.