Вечери на настолните игри - 17 февруари

Премина още един забавен петък! Младежките изцяло поеха инициативата за всички дейности за поредното издание на Вечери на настолните игри. Избраха и проведоха активности за запознанство с участниците, които посетиха Центъра за първи път.
 
За решението им кои игри да бъдат разиграни отново всеки бе включен активно. Както винаги бяха избрани такива, в които може да участва цялата група, за да бъде по-динамично и опознавателно. Младежите придобиха умения за работа в екип, креативност и комуникативност.
 
Вечери на настолните игри се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.