Втора среща от образователната кампания „Права за мен, права за всички“

Втората среща от образователната кампания „Права за мен, права за всички“ се състоя през изминалата неделя. Темите, които разгледахме, бяха свързани с правото на равенство и свободата от дискриминация. Участниците изразиха идеята за равенство чрез призмата на музиката, като направиха авторска песен за правата на човека. След това всеки участник получи роля, която трябваше да познае. Завършихме с дълга дискусия за дискриминацията и различните ѝ форми в нашето ежедневие - мястото на хората с увреждания и какви действия трябва да се приемат за осигуряване на пълноценния им живот, отношението към хората от ромски произход и други теми. Комисията за защита от дискриминация също беше спомената като институция работеща по проблема и механизмите ѝ за справяне с прояви на неравно третиране.
 
На 19 март ще продължим с една актуална за момента тема в България. Това са правото на участие в правителство и в свободни избори и връзката им с правото на подходящо жизнено равнище. Ще си говорим защо е важно да се гласува и какво представляват предстоящите парламентарни избори. Присъединете се и вие, като се регистрирате тук: https://forms.gle/mwiHAAsgYGYSzD9v9
 
Младежката инициатива се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.