Второ издание на "Как да превърнем една идея в младежки проект?"

В периода 24-26 август се проведе второто тазгодишно издание на обучението „Как да превърнем една идея в младежки проект?“. 
Креативни и енергични млади хора от град Пловдив и региона преминаха през поредица от дейности, проследяващи отделните етапи при реализирането на една идея и различните техники и инструменти за превръщането й в младежки проект. Участниците стартираха с темата за предприемачеството и обвързването на понятията „бизнес“ и „идея“, очертаха основните предпоставки за устойчивост и успех и идентифицираха общностни проблеми, изходна точка за генериране на идеи и проекти.
 
Вторият ден от обучението премина към изясняването на същността и елементите на бизнес плана и бизнес модела, както и използването на различни инструменти за анализ на средата, потребителите, конкуренцията и др.
 
Финалните стъпки бяха насочени към представяне на същността и основните цели на конкурса за младежки инициативи. Младежите имаха възможността практически да реализират натрупаните знания и умения, заедно със своите идеи. Съвсем скоро очаквайте какво са ви подготвили те!
 
Обучението се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на
бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.