Второ занятие на програмата "Млад икономист 3"

На 7 ноември младите икономисти поставиха основи на темата „Лични финанси“.

С помощта на интерактивна игра се запознаха с основните понятия в икономиката и финансите. Коментираха какво е „бюджет“, „пари“, „цена“, „доход“. Проследиха функционирането на пазара и ролята на отделните икономически субекти в него. Дискусията продължи с поставянето на въпроса: „Какво са за мен парите?“ – дали най-голямото зло, или пък най-голямото щастие, или просто средство за постигане на нашите цели.

 Занятията от програмата се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.