Второ занятие от програмата „Млад изследовател“

На 14 ноември се проведе второто занятие от обучителната програма „Млад изследовател“, на което участниците бяха запознати с ловните птици и бозайници, обитаващи река Марица. Tемата за значението на лова и ловните стопанства и ролята им за опазване на дивата природата също бе разгледана. Даде се отговор и на въпросът дали ловци и еколози могат да работят заедно.

Занятията от програмата се реализират по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.