Започна обучителната програма „АБВ на презентирането“

Калина Дамянова (младежки работник) и Катя Кривчева (медиатор) стартираха програмата с вълнуваща среща с участниците! Всички те бяха мотивирани както да получат нови знания и умения, така и да предадат своя опит по темата за презентирането.
 
В следващото занятие младежите дискутираха всички важни стъпки преди същинското създаване на презентации. Заедно отбелязахме каква е подготовката и кои са начините за успешно планиране на цялостното представяне. 
 
Програмата се реализира като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.