Последни новини

Ученическите съвети заседаваха онлайн

22-11-2020
Ученическото самоуправление е основна форма на младежко гражданско участие, която дава възможността на младежите да творят, да реализират своите идеи, да организират събития и инициативи, да привличат съмишленици.  На 22 ноември се проведе поредната онлайн среща на представителите на Учениче...
Прочети повече »

Участие в 11-тата платформа на младежките центрове със „Знак за качество“ към Съвета на Европа

20-11-2020
В периода 19- 20-ти ноември 2020 година се проведе 11-тата платформа на младежките центрове със „Знак за качество“ към Съвета на Европа. Всички участници представиха предизвикателствата, които са срещнали във връзка с ограниченията, въведени от началото на месец март тази година. Ръко...
Прочети повече »

„Младежки център Пловдив“ отбеляза своя пети рожден ден

19-11-2020
На 19-ти ноември 2020 година "Младежки център Пловдив" навърши своите пет. Тази година екипът на центъра не успя да събере на едно място всички младежи, колеги, доброволци и приятели. Това обаче не ни попречи да си припомним всички събития, които реализирахме заедно през изминалата година и трудн...
Прочети повече »

„Младежки център Пловдив“ тбеляза Международния ден на толерантността

16-11-2020
На 16-ти ноември Младежки център Пловдив отбеляза Международния ден на толерантността по един нестандартен начин. Темата на срещата  постави фокус върху въпроси като:  доколко приемаме различията в езика на хората около нас и допускаме ли ги до себе си; самите ние - искаме ли да останем...
Прочети повече »

Среща на Ученическите съвети

15-11-2020
Създадената общност от представители на Ученическите съвети продължава да привлича съмишленици от град Пловдив. На 15.11.2020 г. се проведе онлайн среща на Ученическите съвети, в която се включиха още двама нови представители на пловдивски гимназии. На настоящата среща беше предложена, дискутиран...
Прочети повече »

Първо семинарно занятие на „Млад икономист“

07-11-2020
Икономическата култура и финансовата грамотност се явяват предпоставка за изграждането на всеки един млад човек и допринасят за ефективното му участие в гражданския процес. В тази връзка на 7.11.2020 г. ОП „Младежки център Пловдив“ стартира обучителната програма „Млад икономист&...
Прочети повече »

Неформална дейност с ученици от СУ „Иван Вазов“ в град Сопот

27-10-2020
Неформална дейност с ученици от пети, шести и седми клас се проведе на 26 октомври. Домакини на събитието бяха СУ „Иван Вазов“, град Сопот. Екипът на центъра въвлече децата в темата за емоциите и тяхното разнообразие. Чрез ролеви игри и дискусия участниците се запознаха с емпатията, н...
Прочети повече »

Група по Форум театър в ОП „Младежки център Пловдив“

26-10-2020
Групата по Форум театър към ОП „Младежки център Пловдив“ се запознава поетапно с различни техники от форум, имидж и импровизационния театър в поредица от специално предназначени за това срещи. Целта е участниците да преминат през няколкомесечен обучителен цикъл, след което да сътворят...
Прочети повече »

Неформална дейност с ученици и проучване на потребностите сред преподавателите в ОУ „Васил Левски“ в град Хисаря

20-10-2020
На 19 октомври 2020 година образователният екип на ОП „Младежки център Пловдив“ проведе неформална дейност на тема „Емоции и невербално общуване“ с ученици от ОУ „Васил Левски“ в град Хисаря. Паралелно се направи допитване относно потребността от разнообразни д...
Прочети повече »

Среща на ученическите съвети в ОП „Младежки център Пловдив“

18-10-2020
На 18 октомври в ОП „Младежки център Пловдив“ се проведе среща на Ученическите съвети от град Пловдив. По време на срещата се представи идеята за създаване на Младежки съвет и се проведе дискусия за съставяне на примерен модел на структурата на самоуправление и стратегия за дейността...
Прочети повече »

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.