Последни новини

Четвърта среща на Консултативен съвет

06-08-2020
Състоя се четвъртото по ред заседание на Консултативния съвет към ОП „Младежки център Пловдив“. На срещата бе обсъден предстоящият конкурс за избор на 40-те младежки инициативи. Във връзка с това бе установена структурата на документа за кандидатстване на младежите със своите идеи. Фо...
Прочети повече »

Младите стажанти в действие

05-08-2020
Четвъртата среща на участниците в програма „Млад стажант“ премина изцяло практически. Разпределени по екипи те трябваше да се подготвят и да представят общо пет неформални дейности. Скоро младите стажанти ще имат възможността да упражнят натрупаните до момента знания и опит, провеждай...
Прочети повече »

Програма „Млад стажант“ – първи стъпки в провеждането на неформална дейност

04-08-2020
Провеждане на неформална дейност и ключовите елементи, които я съпътстват – това бе темата на третото целодневно обучение по програма „Млад стажант“. Участниците бяха запознати  с широк набор от игри за опознаване и сплотяване на групата, работа в екип и енерджайзери. Екипъ...
Прочети повече »

Трета среща на Консултативен съвет

30-07-2020
За трети път заседава Консултативен съвет към ОП „Младежки център Пловдив“. Младежите продължиха работата си по инициативите към новия проект на центъра „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“, реализиран по програма “Местно развитие, н...
Прочети повече »

Приятели с природата – елемент „Вода“

28-07-2020
„Вода“ е един от елементите от обучителната програма “Приятели с природата“ за деца на възраст между 7 и 12 години. Младежките работници на ОП „Младежки център Пловдив“ проведоха обучение с малките участници от Летните спортни занимални. Като част от любопитна...
Прочети повече »

Целодневно обучение по програма „Млад стажант“

25-07-2020
Качествата, които трябва да притежава един доброволец, умението да говорим пред аудитория и златните стъпки при подготовката на едно събитие – това бяха темите, които обсъдихме на втората среща по програма „Млад стажант“. През следващите месеци младежите ще преминат през редица...
Прочети повече »

Разработване на програма за дигитално-медийна грамотност

18-07-2020
В периода 15-17 юли 2020 г. в ОП „Младежки център Пловдив“ се проведе първата среща на Националната мрежа на младежките центрове /Пловдив, Добрич, Враца и Стара Загора/ и Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ във връзка с разработване на програма за дигитално-медий...
Прочети повече »

Начална пресконференция по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“

16-07-2020
На 15 юли 2020 година в образователната биоградинка на ОП „Младежки център Пловдив“ се проведе начална пресконференция по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие", реализиран с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо простр...
Прочети повече »

Вълшебен ден с децата от Easy English

11-07-2020
Екипът на ОП „Младежки център Пловдив“ разработи образователната програма „Приятели с природата“, предназначена за деца от 7 до 12 години. Обучителните модули обхващат различни теми, които целят да развият креативността им и да обогатят техните знания за природата и за зао...
Прочети повече »

Стартиране на програма „Млад стажант“

04-07-2020
В изпълнение на проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“, стартирахме обучителната програма „Млад стажант“. В нея се включиха 15 младежи от град Пловдив и региона. Целта на програмата е овластяване и приемственост в младежката работа. Нашите...
Прочети повече »

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.