Последни новини

Неформална дейност с ученици и проучване на потребностите сред преподавателите в ОУ „Васил Левски“ в град Хисаря

20-10-2020
На 19 октомври 2020 година образователният екип на ОП „Младежки център Пловдив“ проведе неформална дейност на тема „Емоции и невербално общуване“ с ученици от ОУ „Васил Левски“ в град Хисаря. Паралелно се направи допитване относно потребността от разнообразни д...
Прочети повече »

Среща на ученическите съвети в ОП „Младежки център Пловдив“

18-10-2020
На 18 октомври в ОП „Младежки център Пловдив“ се проведе среща на Ученическите съвети от град Пловдив. По време на срещата се представи идеята за създаване на Младежки съвет и се проведе дискусия за съставяне на примерен модел на структурата на самоуправление и стратегия за дейността...
Прочети повече »

Информационна среща в ОУ „Васил Левски“ в град Хисаря

13-10-2020
На 12 октомври 2020 година се проведе информационна среща с ученици от пети до седми клас в ОУ „Васил Левски“, град Хисаря. По време на нея децата се запознаха с основните направления, в които работи центъра, както и  с образователните дейности, които се осъществяват от образоват...
Прочети повече »

Младежки форум „Истина или предизвикателство: Открий нови светове“

12-10-2020
В периода 9-11 октомври 2020 година се проведе Младежки форум „Истина или предизвикателство: Открий нови светове“. В него се включиха млади хора от пет населени места: Пловдив, Димитровград, Варна, Сливен и Благоевград. В рамките на шест сесии участниците преминаха през обучения, игри...
Прочети повече »

Информационна среща в Община Стамболийски

08-10-2020
На 07 октомври 2020 година се проведе среща с представители, работещи с деца и младежи в образователната и културна сфера от Община Стамболийски. Екипът на центъра представи дейностите по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“.  Участниците се вк...
Прочети повече »

Информационна среща с кметове и председатели на читалища от регион Пловдив

05-10-2020
Екипът на ОП „Младежки център Пловдив“, заедно с Геника Байчева – обучител в сферата на социално-ангажирания театър, проведоха информационни срещи с кметовете и председателите на читалища от региона. Представени бяха дейностите на центъра  и чрез метода „Световно кафе...
Прочети повече »

Образователен форум „Извън формата: Път към нови светове“

04-10-2020
На 03 октомври 2020 година се проведе Образователен форум „Извън формата: Път към нови светове“. Събитието бе предназначено за представители на училища и детски градини (директори, преподаватели, педагогически съветници), председатели на читалища и професионалисти, работещи с деца и м...
Прочети повече »

Информационна среща на Ученическите съвети се проведе в „Младeжки център Пловдив“

14-09-2020
През тази седмица се проведе информационна среща с Ученическите съвети в град Пловдив. Организатори на събитието бяха младежи, които искат да направят мрежа от ученически структури, провокиращи към гражданска активност.  ОП ,,Младежки център Пловдив’’ подкрепи идеята и предостави...
Прочети повече »

Среща на участниците в програмата „Млад стажант“

14-09-2020
На 14 септември 2020 година се проведе среща, в която взеха участие младежките работници на центъра и представителите от програма „Млад стажант“. Целта на срещата отново бе подготовката на четвъртото издание на Младежки форум „Истина или предизвикателство“. След като вече...
Прочети повече »

Нашите стажанти участват в подготовката на Младежки форум „Истина или предизвикателство"

09-09-2020
Тази година четвъртото издание на Младежки форум „Истина или предизвикателство“ ще бъде специално – младите хора ще бъдат включени не само като участници, но и като преки организатори на събитието. Образователният екип на центъра, съвместно със стажантите, работят усилено за под...
Прочети повече »

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.