Старт на обучителната програма за Ученически съвети в Хисаря

На 4-ти януари дадохме старт на обучителната програма за Ученически съвети. Основните ѝ цели са да се изясни същността и ролята на ученическото самоуправление, да се подпомогне развитието и функционирането на Ученическия съвет/парламент в отделното училище, да се генерират идеи за бъдещи дейности и да се сподели опит и добри практики.
 
Ученическият съвет на СУ „Христо Смирненски“ в град Хисаря бе първият, който се впусна в това обучение. В първата ни среща проведохме дейности за опознаване на участниците и проучване на работата на техния съвет. Освен това учениците представиха своите очаквания за програмата и потребностите, които имат.
Младежите бяха провокирани да откроят кои са силните и слабите страни на Ученическия съвет, както и да помислят за неговите предизвикателства и възможности. А по-малките ученици изрисуваха своите идеи за техния мечтан Ученически съвет.
 
Програмата ще продължи да се осъществява в училища както в региона, така и в град Пловдив. Повече информация може да откриете тук: Обучителна програма за Ученически съвети/парламенти
 
Дейността се реализира по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.