Последни новини

Дейност с деца от занималня „Вълшебен ден”

07-07-2021
През месец юли образователната биоградинка на ОП „Младежки център Пловдив“ отново посрещна малки откриватели. Децата от занималня „Вълшебен ден” се докоснаха до света на билките и цветята и научиха как да полагат грижи за тях. Освен това бяха провокирани да се състезават к...
Прочети повече »

Второ издание на обучителна програма „Млад стажант” -„Младите (въз)действат”

06-07-2021
Събитието започна с награждаване на младите стажанти, които през лятото на 2020 година успешно преминаха поредица от обучения, свързани с младежката работа, неформалното образование, доброволчеството и др. След участието си в програмата те се включиха и в организирането на събития в центъра, как...
Прочети повече »

Усмихнатите деца от район „Запад“ в град Перущица се включиха в дейностите на Младежки център Пловдив

28-06-2021
Посредниците на Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ отново бяха на посещение в град Перущица. Те представиха своя начин на работа, а именно неформалното образование. Децата и младите хора от район „Запад“ научиха кои са основните емоции, влязоха в разл...
Прочети повече »

Среща на екипа с десетокласниците от СУ „Димитър Матевски“ в град Пловдив

25-06-2021
Част от екипа на центъра проведе среща с десетокласниците от СУ „Димитър Матевски“, град Пловдив. Учениците бяха запознати с дейностите на центъра и предстоящите образователни програми и събития, които младежките работници и медиатори организират за летните месеци, както и възможности...
Прочети повече »

ОП "Младежки център Пловдив" организира среща с педагогически съветници и училищни психолози от Пловдив и региона

23-06-2021
На 23 юни в центъра се проведе среща с педагогически съветници и училищни психолози от град Пловдив и региона (общини Перущица и Кричим). Събитието се проведе по метода "World Café", за да се проучат нуждите на участниците, свързани с техния професионален профил. Те споделиха нео...
Прочети повече »

Младите хора от Професионалната гимназия за дизайн в град Пловдив участваха в дейностите на центъра

21-06-2021
Младежките работници проведоха срещи с учениците от Професионалната гимназия по дизайн в град Пловдив. Чрез прилагането на интерактивни методи те бяха запознати с дейността на центъра и предстоящите образователни програми и събития, които екипът организира за летните месеци, както и с възмож...
Прочети повече »

Нашите медиатори създават заедно с децата от кв. "Столипиново"

19-06-2021
Част от екипа на Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ взе участие в събитието „Празнуване на споделените таланти“ в пловдивския квартал Столипиново на 19 юни т.г. Инициативата е организирана за и съвместно с жители от квартала, които принадлежат към различни...
Прочети повече »

Как да превърнем една идея в младежки проект?

17-06-2021
Творчеството, иновациите и младежкият ентусиазъм взеха нов завой в Биогарадинката на Младежки център Пловдив на 16 юни по време на събитието „Как да превърнем една идея в младежки проект?“. Участниците преминаха през цялостния процес на разработване и реализиране на идея. Те коментира...
Прочети повече »

Тема „Същност и значение на спестяването и инвестирането“ в обучителна програма „Млад икономист“2

13-06-2021
Сериозните икономически термини „спестяване“ и „инвестиране“ бяха представени на достъпен и разбираем език чрез включването на неформални методи. Младите хора, които участват в обучителната програма научиха, че тези два термина са свързани и последователни процеса и са клю...
Прочети повече »

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.