Конферентна зала

ОП „Младежки център Пловдив“ разполага с конферентна зала с капацитет от 35 седящи места, които могат да бъдат разпределени и в други конфигурации. Тя е разположена в западната част на сградата и е с приятен изглед към спортния комплекс, образователната био градинка и Гребния канал. Приветлива и уютна, подходяща за провеждането на семинари, обучения и събития от всякакво естество. Разполага с дъска за писане, флипчарт, маркери, озвучаване, климатизация и пространство за подредба на материали, необходими за провеждане на събитието.

За да бъде вашето събитие професионално, "Младежки център Пловдив" разполага с модерно оборудване, което може да наемете. Заплащането се определя спрямо броя и вида на необходимата техника.

Екипът на центъра е усмихнат и приветлив и винаги ще ви съдейства, за да премине благополучно Вашето събитие.

Галерия

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.