Учебна зала

Сградата на ОП „Младежки център Повдив“ разполага и с учебна зала. Помещава се на втория етаж на центъра и е с очарователен изглед към Гребния канал. Отличителното при нея е, че може да се раздели на три по-малки зали с капацитет по 12 места. Всяко от трите помещения е с отделен изход. При необходимост или спрямо характера на Вашето събитие, трите зали могат да се обединят в една. В тази си конфигурация учебна зала побира до 50 седящи места. Разполага с дъска за писане, флипчарт, маркери, озвучаване, климатизация и пространство за подредба на материали, необходими за провеждане на събитието. С многофункционалността си, залата предразполага за провеждането на разнообразни мероприятия.

За да бъде Вашето събитие професионално, "Младежки център Пловдив" разполага с модерно оборудване, което може да наемете. Заплащането се определя спрямо броя и вида на необходимата техника.

Екипът на центъра е усмихнат и приветлив и винаги ще ви съдейства, за да премине благополучно Вашето събитие.

Галерия

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.