Образователни пространства на открито

Образователна биоградинка

През 2018 година екипът на ОП "Младежки център Пловдив", с подкрепата на Фондация Willo България, реализира проект за създаване на образователна биоградинка. По този начин се създава естествена учебна среда за подрастващите. Те се обучават на хармонично взаимодействие с природата и ресурсите, на добродетели и ценности. Според съвременните обучителни методи сензитивната градинка е иновативно и атрактивно място за разгръщане потенциала на подрастващия човек. Това е място за общуване, учене и забавление.

В биоградинката на ОП "Младежки център Пловдив" децата и младите хора получават знания за природата чрез реална практическа работа - научават се да се грижат за растенията, които сами засаждат и отглеждат, изработват материали и пособия, а в специално изградената беседка се провеждат различни дискусии и обучения. Така се създава нов модел на местна общност от деца, възпитатели, родители, съмишленици и приятели.

Образователна стая на открито

Със създаването на образователната стая на открито ще бъде надградена дейността на центъра с цел подобряване на социалното включване на младите хора и мотивация към здравословен  и екологичен начин на живот.

Образователната стая на открито се изгражда като част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“, реализиран по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

 

Новини

Вълшебен ден с децата от Easy English

11-07-2020

Екипът на ОП „Младежки център Пловдив“ разработи образователната...

Прочети повече»

Приятели с природата – елемент „Вода“

28-07-2020

„Вода“ е един от елементите от обучителната програма “Прият...

Прочети повече»

Обучение на тема „Въздух“ от програмата „Приятели с природата“

15-08-2020

В рамките на две поредни седмици малки изследователи от летните детски занима...

Прочети повече»

Проведе се образователна дейност с деца в Биоградинката на „Младежки център Пловдив“

08-06-2021

На 8 юни в образователната Биоградинка на ОП ,Младежки център Пловдив" се про...

Прочети повече»

Младежка инициатива: „Ръка за ръка с природата“

18-08-2021

Дейностите ще се проведат в два поредни дни. Ден 1 /18 август/: Малките ни от...

Прочети повече»

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.