Клубове по интереси

Част от дейността на центъра е насочена по посока организирането и провеждането на клубове от и за младите хора. Основна цел на клубoвете са развиването на творческото мислене, както и изграждане на лидерски и презентационни умения.

 

Актьорско майсторство

Младежки център Пловдив стартира през месец ноември 2017 година курс по актьорско майсторство за талантливи младежи от 18 г. до 23 г. Курсът се ръководи от актьора Владимир Зомбори и се провежда всяка събота от 11:00 до 14:00 часа.


Артистът в мен

Всеки креативен млад човек може да вземе участие в клуб „Артистът в мен“. Основната цел на клубът е представянето на пространство за развитие на творческия потенциал и запознаването на участниците с различните видове изкуства – музика, театър, изобразително изкуство.


Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.