Благотворителни базари

От 2016 година Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ организира и провежда всяка година великденски и коледен благотворителен базар под наслов „От деца за деца“. В тях се включват детски градини, училища, неправителствени организации и доброволци. Участниците се включват в базара с продажбата на ръчно изработени подаръци, картички и сувенири, които продават и със събраните средства подкрепят избрана от тях благотворителна кауза. Целта на тези събития е чрез личния пример да се развива подкрепата, отговорността и съпричастността на младите хора към правенето на добро и да се привличат все повече желаещи, които да се включват в подобни дейности.

Великденски базар - 2022 г.

Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ проведе за 5️⃣ -ти пореден път своя Великденски благотворителен базар „От деца за деца“.
✨ На 16 и 17 април, с ръчно изработени картички, венци и други великденски подаръци и украси, се включиха детските градини „Малина“ и „Мирослава“, училищата Национална търговска гимназия - Пловдив, ОУ „Васил Левски“ - гр. Пловдив, ОУ „Тодор Каблешков“ - гр. Пловдив и ПГКИТ „Д-р Иван Богоров“, сдружение „Паралелен свят“, творецът Ралица Христева и участниците в младежката инициатива „Живот в цветове“.
🤝🏻 По традиция добротворците сами избраха каузите, които да подкрепят със събраните средства от продажбите - подпомагане на: болни деца и младежи, деца със специфични нужди, деца, пострадали в пътнотранспортни произшествия, деца от Украйна, в помощ на бездомни животни. Събраната сума от всички добри сърца, които станаха част от това благотворително събитие, е 4 885,71 лева.
🔎 Великденският благотворителен базар „От деца за деца“ се реализира като част от проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
 
 

Коледен базар – 2021 г.

На 18 и 19 декември 2021 година ОП „Младежки център Пловдив“ организира своя благотворителен коледен базар „От деца за деца“. Събитието се проведе пред търговски център „Гранд“ и бе открито с музикална програма от екипа на центъра. С усилията на всички деца и младежи бяха подкрепени 9 различни благотворителни каузи. Сумата от продажбите на красивите картички, свещници, украса и други ръчно изработени подаръци бе 8030, 94 лв.

Дейността бе реализирана като част от проекта „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програмата „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.