Обучения и работа в региона

Осъществяват се дългосрочни дейности, с помощта на които да се създадат възможности за подобряване на благосъстоянието на целевите групи в региона. Целта на програмата е да изгради млади лидери с активна гражданска позиция, които да работят за идентифициране на проблемите в съответното населено място и да търсят възможности за тяхното преодоляване. Вниманието на обществения интерес се провокира чрез различни методи свързани с изкуството като документален, социално ангажиран театър и/или театър на потиснатите. Провеждането на обучителните модули се извършва от екипа на центъра и експерти в различни области

Новини

Информационна среща в Община Стамболийски

08-10-2020

На 07 октомври 2020 година се проведе среща с представители, работещи с деца...

Прочети повече»

Информационна среща в ОУ „Васил Левски“ в град Хисаря

13-10-2020

На 12 октомври 2020 година се проведе информационна среща с ученици от пети д...

Прочети повече»

Неформална дейност с ученици от СУ „Иван Вазов“ в град Сопот

27-10-2020

Неформална дейност с ученици от пети, шести и седми клас се проведе на 26 окт...

Прочети повече»

Отбелязване на международен ден на ромите

08-04-2021

На 8-ми април проведохме онлайн събитие, посветено на Международния ден на ро...

Прочети повече»

Информационна среща в Община Кричим

13-05-2021

На 13 май част от екипа на ОП „Младежки център Пловдив“ проведе и...

Прочети повече»

Екипът на центъра проведе среща с ученици от СУ „П.Р. Славейков“ в град Кричим

27-05-2021

На 27 май се проведе информационна кампания и се направи проучване на нуждите...

Прочети повече»

Образователният екип проведе среща за планиране на бъдещи дейности в Община Перущица

03-06-2021

На 3 юни част от образователния екип на центъра проведе среща в Община Перущи...

Прочети повече»

Неформална дейност с деца и младежи от град Първомай

03-09-2021

Част от образователния екип на ОП „Младежки център Пловдив“ посет...

Прочети повече»

Информационни срещи с младежи от ромски произход в град Раковски

21-09-2021

Част от образователния екип на ОП „Младежки център Пловдив“ посе...

Прочети повече»

Неформална дейност с деца и младежи от ромски произход от град Карлово

24-09-2021

Част от образователния екип на ОП „Младежки център Пловдив“ посе...

Прочети повече»

Неформална дейност с деца и младежи от град Раковски

28-09-2021

На 28.09.2021 г. в гр. Раковски бе проведена неформална дейност с деца и млад...

Прочети повече»

Информационни срещи в СУ „Найден Геров“ в ромския квартал „Столипиново“

27-09-2021

Екипът на ОП „Младежки център Пловдив“ посети СУ „Найден Г...

Прочети повече»

Неформална дейност с деца и младежи от квартал „Столипиново“

22-02-2022

На 13.02.2022 г. образователните медиатори на ОП „Младежки център Плов...

Прочети повече»

Неформална дейност с деца и младежи в село Шишманци

22-02-2022

На 22.02.2022 г. образователните медиатори на ОП „Младежки център Плов...

Прочети повече»

Неформална дейност с деца и младежи в град Перущица

24-02-2022

На 24.02.2022 г. образователните медиатори на ОП „Младежки център Плов...

Прочети повече»

Неформални дейности с децата и младежите от град Хисаря

26-07-2022

През месец юли екипът на Общинско предприятие „Младежки център Пловдив...

Прочети повече»

Неформална дейност с деца от село Маноле

22-11-2022

На 22 ноември екипът на ОП „Младежки център Пловдив“ проведе неф...

Прочети повече»

Неформална дейност с младежи от село Шишманци

08-12-2022

В продължение на няколко месеца екипът на ОП „Младежки център Пловдив&...

Прочети повече»

Неформална дейност с младежи от град Перущица

17-01-2023

На 17 ти януари се проведе неформална дейност с младежи от град Перущица. Ст...

Прочети повече»

Мотивационни срещи в гр. Перущица и гр. Сопот

27-02-2023

На 23 и 27 февруари част от екипа на Младежки център Пловдив проведе две мот...

Прочети повече»

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.