Образователен форум „Извън формата"

ОП „Младежки център Пловдив“ е домакин на образователен форум, който събира директори, педагогически съветници, преподаватели, уредници на читалища и други заинтересовани лица, работещи с и за младите хора. По време на форума се представят иновативни методи за преподаване и се обсъждат теми свързани с образованието. Младежкия и образователния форум целят подобряване на диалога и доверието между ученици и учители.  Освен екипа на центъра, участие в представянето на дейностите взимат и професионалисти и експерти по желаните от участниците теми. Програмата се съставя на база на предварителни допитвания за нуждите и потребностите на лицата, работещи в образователната и културна сфера.

Новини

Образователен форум „Извън формата: Път към нови светове“

04-10-2020

На 03 октомври 2020 година се проведе Образователен форум „Извън формат...

Прочети повече»

Образователен форум „Извън формата: Въздействай в Новото време“

05-06-2021

Част от младежките работници на центъра представиха за първи път наръчника по...

Прочети повече»

Образователен форум „Извън формата: Самоинициативност, Сътрудничество, Споделеност“

02-10-2021

В ОП „Младежки център Пловдив“ се проведе шестото издание, което...

Прочети повече»

Образователен форум „Извън формата: Наръчникът като мост между формалното и неформалното“

12-06-2022

Ето, че дойде време и за седмото издание на образователен форум „Извън...

Прочети повече»

Образователен форум „Наръчникът - мост между формалното и неформалното образование“.

04-07-2022

През изминалия месец екипът на Общинско предприятие „Младежки център П...

Прочети повече»

Образователен форум „Извън формата: През призмата на неформалното образование“

06-11-2022

За пореден път ОП „Младежки център Пловдив“ отваря врати за дирек...

Прочети повече»

Образователен форум „Извън формата: През призмата на неформалното образование“

07-11-2022

На 6-ти ноември ОП „Младежки център Пловдив“ събра за пореден пъ...

Прочети повече»

Образователен форум „Извън формата: Отвътре навън чрез изкуство“

19-06-2023

Екипът на ОП „Младежки център Пловдив“ има удоволствието да Ви по...

Прочети повече»

Образователен форум „Извън формата: Отвътре навън чрез изкуство“

20-06-2023

Тази седмица Образователният форум „Извън формата: Отвътре навън чрез...

Прочети повече»

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.