Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив“

През 2014 г. тогавашният министър на образованието и науката проф. Анелия Клисарова връчва на Георги Титюков, зам.-кмет „Спорт, младежки дейности и социална политика“ при Община Пловдив, договор за проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив“ по Програма „Деца и младежи в риск“, Компонент 1 –„Грижа за младежи в риск“, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.

Проектът е насочен към създаването на младежки център, чрез изграждането на подходяща инфраструктура и въвеждане на програми и услуги за младежи на възраст 15 – 29 години. Целта е реализираните от екипа програми и дейности  да отговарят на изискванията за получаване на „Знак за качество“ – съвременен стандарт в младежката работа на Съвета на Европа.

С това стартира изграждането на младежки център на територията на Гребна база Пловдив през месец януари 2015. На 19 ноември същата година на официална  церемонията е открит новопостроеният център. На събитието присъстват министърът на младежта и спорта Красен Кралев, кметът на града Иван Тотев, заместник-кметът Георги Титюков, посланикът на Норвегия н.пр. Гюру Катерина Викьор, Иван Модев от Министерство на образованието и науката, общински съветници и други официални лица. На територията на град Пловдив започва да функционира първият по рода си младежки  център, чиято основна цел е да осигури пространство и условия за личностното и професионално развитие на младите хора, за разгръщане на тяхната креативност, като същевременно с това работи за насърчаване на международното сътрудничество и междукултурния диалог.

Проектът надхвърля очакваните резултати по отношение на брой млади хора, включени  в дейности. По този начин центърът става разпознаваем от младежите  като пространство, което осигурява възможност за реализиране на техните идеи и проекти.

От месец май 2017 с решение на общински съвет центърът е официално със статут на общинско предприятие.

Всички новини за периода 2015-2020 година може да откриете тук: https://youthcentre.plovdiv.bg/bg/novini-arhiv

Повече информация за неформалните дейности за периода 2015-2020 година може да откриете тук: https://youthcentre.plovdiv.bg/bg/neformalno-obrazovanie-arhiv 

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.