Архив

Неформалнo образование

Общинско предприятие "Младежки център Пловдив" предлага специализирани програ...

Прочети повече»

Mеждународни младежки обмени

Младежките обмени целят обединяването на групи от млади хора, като по този на...

Прочети повече»

Кръгли маси

Проведени са 8 кръгли маси с представители на различни институции, младежки о...

Прочети повече»

Регионални посещения

Една от основните дейности на Младежки център Пловдив е регионалните посещени...

Прочети повече»

Работа на терен

Работата на терен е част от основните дейности на ОП „Младежки център П...

Прочети повече»

Клубове по интереси

Част от дейността на центъра е насочена по посока организирането и провеждане...

Прочети повече»

Клуб на "Олимпийския медалист"

Пловдив е известен и като град на спорта. Тук е родното място на 50 олимпийск...

Прочети повече»

Публично - информационни кампании

Дейността цели цялостно популяризиране и осигуряване на прозрачност. По...

Прочети повече»

Детски образователни работилнички

Младежки център Пловдив провежда образователни забавни работилници за деца от...

Прочети повече»

Детски занимални

През 2017 г. в ОП "Младежки център Пловдив" стартираха първите по рода си три...

Прочети повече»

Обучения в местните училища

Екипът на ОП „Младежки център Пловдив“ редовно провежда информаци...

Прочети повече»

Обучения на екипа

Една от основните мениджърски стратегии е екипът на ОП „Младежки център...

Прочети повече»

Обучения за родители и педагози

Дисциплината и съдействието при децата  Повечето родители и учители са...

Прочети повече»

Обучения за младежи с външни лектори

Общувай като Мини Машина: Как да печелим другите?   Замисляли ли сте се...

Прочети повече»

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.