Международни обмени

Работни посещения в страна донор

Предвиждат се 2 работни посещения, в началото и края на проекта, при партньора от Норвегия. Целта на срещата с тях е разработването на Програма за дигитално – медийна грамотност и планирането на съвместните дейности по проекта. Заложени са организирането и провеждането на 2 конференции по темата и  2 международни обмена на младежи от Норвегия в България. Участие ще вземат до двама представители от Националния център по безопасен интернет, по един представител от центровете в Добрич, Враца, Стара Загора и от екипа за управление по проекта.
 
Международни младежки обмени в България от страна донор

Като част от своята дейност ОП „Младежки център Пловдив“ е планирал и осъществяването на два младежки обмена. В рамките на 5 дни участие ще вземат 10 младежа от Норвегия и 10 младежа от България. Те ще обменят опит по между си на зададени от тях теми и ще бъдат запознати с дейността на Националната мрежа на младежките центрове.
 
Обмяна на опит и добри практики с младежки центрове и организации на международно ниво

За да може повече млади хора да имат възможността да почерпят знания и опит от различни култури, центърът е предвидил 9 посещения на младежки центрове и организации на международно ниво. Във всяко от тях заедно с образователния екип ще могат да се включат и 10 младежи. По време на посещението ще се проведат съвместни обучения от страна на екипите на двете организации на актуални за младежите теми. Също така се предвижда по време на обмена младите хора да бъдат овластени и включени в дейностите. В обмена ще имат възможност да се включат младежи, които участват в дългосрочните обучителни модули на центъра, провеждани в града и региона

Новини

Международен младежки обмен в Брага, Португалия

18-04-2022

Общинско предприятие „Младежки център Пловдив “ стартира набиране...

Прочети повече»

Младежки обмен в Португалия

22-03-2022

До младежкия ни обмен в Португалия остава по-малко от месец. С огромно вълне...

Прочети повече»

Международен младежки обмен в Брага, Португалия

29-04-2022

Изминалата седмица беше много цветна и вълнуваща за екипа на Общинско предпр...

Прочети повече»

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.