Семинари и обучения за уязвими групи

За да подкрепи организациите, които работят с уязвими групи, ОП „Младежки център Пловдив“ организира специализирани обучителни семинари. По време на двудневните срещи се обсъждат актуални теми за социално приобщаване и овластяване на представители от тези групи. Участници са организациите, работещи с уязвими групи на национално ниво, а обученията ще се водят от екипа на центъра и експерти от Съвета на Европа. 

Първият обучителен семинар за организации, работещи с уязвими групи, ще се състои в периода 11-15 април 2022 година в ОП „Младежки център Пловдив“. 

Новини

Обучителен семинар за организации, работещи с уязвими групи

13-04-2022

През месец април Общинско предприятие „Младежки център Пловдив” щ...

Прочети повече»

Обучителен семинар за организации, работещи с уязвими групи

27-04-2022

В периода 13-16 април в ОП ,,Младежки център Пловдив“ се проведе нацио...

Прочети повече»

Обучителен семинар за организации, работещи с уязвими групи 2

10-04-2023

На база резултатите от проведен семинар за представители на организации и инс...

Прочети повече»

Второ издание на Обучителен семинар за организации, работещи с уязвими групи

13-04-2023

Малко по-рано днес ви разказахме как премина първото за годината издание на...

Прочети повече»

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.