Международен младежки фестивал

Младежки центрове и организации на национално и международно ниво ще се включват в провеждането на младежки фестивал, по време на който ще имат възможността да представят и промотират своята работа. Същевременно в залите на центъра се провеждат и обучения под формата на неформални дейности по актуални за младите хора теми. Фестивалът ще се проведе между 3 и 6 юни 2022. 

Новини

Старт на подготовката за Международен младежки фестивал 2022 г.

29-03-2022

Старт на подготовката за Международен младежки фестивал 2022 г. в Младежки ц...

Прочети повече»

Международен младежки фестивал „Действай и въздействай“.

13-06-2022

В периода 4-5 юни Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“...

Прочети повече»

Международен младежки фестивал 2

02-06-2023

Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“ организира второ и...

Прочети повече»

Международен младежки фестивал 2

05-06-2023

В периода 2-5 юни Общинско предприятие „Младежки център Пловдив“...

Прочети повече»

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.