Детски образователни работилнички

Младежки център Пловдив провежда образователни забавни работилници за деца от 6 до 12 г. на тема "Аз и светът около мен". Целта е чрез занимателни творчески активности децата да получат по-достъпно знание за различните аспекти на света и природата; да се изграждат позитивни нагласи и естетика, да се стимулира свободата в общуването, креативността, вярата в собствените възможности.

Работилниците са с предварително зададени теми: природа, екология, изкуства, науки, история, култура и др. Те са водени от педагог с дългогодишен опит.

Работилниците се провеждат всяка събота и неделя от 11:00 - 13:00 часа в сградата на Младежки център Пловдив.

 

 

 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.