Регионални посещения

Една от основните дейности на Младежки център Пловдив е регионалните посещения. Тяхната цел е проучване на нуждите и потребностите на младите хора, живеещи в малки населени места, както  и разработване на специализирани програми, целящи тяхното личностно и професионално развитие. Към момента екипът на центъра е посетил следните градове: Перущица, Хисаря, Първомай, Съединение, Садово, Раковски, Асеновград, Куртово Конаре, Кричим, Брезово, Раковски, Карлово, Калофер и Сопот. Реализираните дейности на регионално ниво включват три основни компонента: осъществяване на информационна среща, по време на която се представят възможностите предоставяне за млади хора в Общинско предприятие "Младежки център Пловдив"; проучване на предизвикателствата пред младежите в съответното населено място, както и осъществяване на неформални образователни дейности, съответстващи на заявените потребности.

В резултат на регионалните посещения са изградени трайни партньорства със съседните общини, които са предпоставка за бъдещи съвместни инициативи.

 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.